Strom života, režný

2.350 

Co symbolizuje strom života?
Pokud to řekneme jednoduše, tak strom života vyjadřuje vzájemnou propojenost všeho ve vesmíru. Je zobrazený jako velký strom představující spojení se světem. Kořeny sahají do hloubky, díky čemuž přijímají výživu od Matky Země a větve sahají do nebe, kde získávají energii ze slunce a měsíce. Strom života symbolizuje:

🙂 Vzájemnou propojenost – vše je propojené a právě to vyjadřuje tento strom. Slouží tak jako připomínka, že ať už jste kdekoli, nikdy nejste sami a stále jste spojeni se světem.

🙂 Klid a mír – strom je symbolem klidu a odpočinku. Ze stromů totiž dokážeme čerpat energii a získávat uklidňující pocit, protože stojí klidně a pevně na jednom místě. Pocit uvolnění navíc umocňuje jejich zelená barva.

🙂 Individualita – strom života symbolizuje osobní růst člověka v jedinečnou lidskou osobnost. Větve na stromech také rostou na různých místech, v různých směrech a postupně se odlamují a narůstají nové. To samé se děje i u lidí, kteří se během let mění, stárnou, získávají zkušenosti a formují se do osobností, kterými jsou.

🙂 Rodina – strom života představuje spojení s rodinou a předky. Symbolizuje také plodnost, protože vždy najde způsob, jak dále růst prostřednictvím semen nebo nových stromků.

🙂 Růst a síla – stromy jsou vysoké, silné a díky kořenům mají stabilitu, takže dokáží zvládat například bouře. Jsou proto nejen významným symbolem síly, ale také růstu, protože z malého stromečku během let vyrostou v obrovský strom.

🙂 Nesmrtelnost a znovuzrození – strom ztrácí své listy a může se zdát, že je mrtvý. Na jaře se pak ale objeví nové pupeny a začínají růst čerstvé lístky. Strom života tedy symbolizuje znovuzrození a překonávání těžkých časů a současně představuje nový začátek.

Velikost cca 40×110 cm
barva: režná
materiál: bavlna, dřevo, kov

Kategorie:

Popis

Co symbolizuje strom života?
Pokud to řekneme jednoduše, tak strom života vyjadřuje vzájemnou propojenost všeho ve vesmíru. Je zobrazený jako velký strom představující spojení se světem. Kořeny sahají do hloubky, díky čemuž přijímají výživu od Matky Země a větve sahají do nebe, kde získávají energii ze slunce a měsíce. Strom života symbolizuje:

🙂 Vzájemnou propojenost – vše je propojené a právě to vyjadřuje tento strom. Slouží tak jako připomínka, že ať už jste kdekoli, nikdy nejste sami a stále jste spojeni se světem.

🙂 Klid a mír – strom je symbolem klidu a odpočinku. Ze stromů totiž dokážeme čerpat energii a získávat uklidňující pocit, protože stojí klidně a pevně na jednom místě. Pocit uvolnění navíc umocňuje jejich zelená barva.

🙂 Individualita – strom života symbolizuje osobní růst člověka v jedinečnou lidskou osobnost. Větve na stromech také rostou na různých místech, v různých směrech a postupně se odlamují a narůstají nové. To samé se děje i u lidí, kteří se během let mění, stárnou, získávají zkušenosti a formují se do osobností, kterými jsou.

🙂 Rodina – strom života představuje spojení s rodinou a předky. Symbolizuje také plodnost, protože vždy najde způsob, jak dále růst prostřednictvím semen nebo nových stromků.

🙂 Růst a síla – stromy jsou vysoké, silné a díky kořenům mají stabilitu, takže dokáží zvládat například bouře. Jsou proto nejen významným symbolem síly, ale také růstu, protože z malého stromečku během let vyrostou v obrovský strom.

🙂 Nesmrtelnost a znovuzrození – strom ztrácí své listy a může se zdát, že je mrtvý. Na jaře se pak ale objeví nové pupeny a začínají růst čerstvé lístky. Strom života tedy symbolizuje znovuzrození a překonávání těžkých časů a současně představuje nový začátek.

Velikost cca 40×110 cm
barva: režná
materiál: bavlna, dřevo, kov