GDPR

Zásady práce s vašimi údaji

BezvaRuce.cz, Jiří Malyška, 86954199, Bílkova 855/19, Praha 1 – Staré Město, 11000.

Provozuje webový portál s e-shopem na webové adrese https://www.bezvaruce.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme
některé osobní údaje.
Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

A. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního či registračního formuláře
Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které
nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.

Jsou to:
• Jméno a přijmení
• Adresa bydliště
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo
• IČO, živnostenské oprávnění
• Webová adresa

Z jakého důvodu?

Vaše registrace na portálu jako zákazník či prodejce nebo pro kontaktování skrze kontaktní
formulář. Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp.
provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 měsíc od naší
poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně
fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, www adresa, telefonní číslo, IČO

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží
nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší
objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze
zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1
písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání
zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši emailovou
adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1.rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím
e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@bezvaruce.cz

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které
se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu.

Jsou to:
– provozovatel webového portálu BezvaRuce.cz Jiří Malyška
– společnosti podílející se na expedici zboží Zásilkovna, Česká pošta, PPL, DPD
– společnosti podílející se na expedici plateb FIO banka, SimpleShop.cz
– poskytovatel e-mailingové služby Ecomail.cz, Active24.cz

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

– Tým spolupracovníků BezvaRuce

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

D. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese
info@bezvaruce.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 776 062 052

E. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní
údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných
osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých
případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu
lze vznést námitku.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2020