Originální designové triko dámské

Originální designové triko dámské

Prodejce:  Tvořivá dílna

355 

Dámské designové triko. 

3 skladem

Zboží bude odesláno za 1-3 pracovní dny
  Dotaz | Výroba na zakázku

Dámské triko s možností výběru v originálním designu v různých kombinacích – designové triko s motivem ženy s blankytně modrými křídly motýla vznášející se nad hladinou. 

Materiál z organické 100% bavlny, 180g/m2.

Triko ve velikostech S/38, M/40, L/42 je mírně projmuté tričko s kulatým výstřihem módního střihu „regular fit“.

Triko ve velikosti XL/44 je v rovném střihu. 

Technologie potisku: Obrázek je aplikován digitálním potiskem přímo na textil. Jedná se o  nejnovější technologii 21. století. Test pratelnosti byl proveden v institutu AATCC a potvrzuje vysokou stabilitu a vysokou kvalitu tisku i po desítkách praní. Barva je nanášena přímým vstřikováním, potisk tak dosáhne měkkosti a přilnutí k textilu a výsledný omak je příjemný. Při potisku na bílý textil je barva na omak téměř neznatelná.

Doporučujeme prát při teplotě do 40 °C a žehlit po rubové straně.

Pokud nemáme trika skladem, můžete si je objednat přímo v dostupných velikostech u nás. Dodání garantujeme do 1 týdne.

Zásady pro dopravu

Způsob dopravy je nastaven u každého výrobku. Dopravu si můžete vybrat na adresu nebo na výdejní místo přepravce, pokud není definováno jinak. Pokud vám způsob nastavené dopravy nevyhovuje, kontaktujte nás a nalezneme jiný  způsob přepravy zboží. Doprava je nastavena výhradně po České republice.  Naskladněné zboží  je odesíláno nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě individuální objednávky zboží, je odesíláno vždy v termínu po vzájemné domluvě. Pokud dojde k jakémukoli nedorozumění ze strany prodejce, budete neprodleně kontaktováni. V opačném případě, prosíme rovněž o kontakt, abychom mohli jakékoli pochybení rychle odstranit. Prosím, berte na zřetel, že zejména v určitých časových obdobích (jako jsou svátky), mohou být zvýšené nároky na využívání doručovacích služeb a tím  způsobené časové prodlevy. 

Podrobnější údaje k dopravě zboží naleznete v Obchodních podmínkách Zprostředkovatele prodeje, tj. na portálu Bezvaruce.cz, a to v odstavci 9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ.

Zásady vrácení peněz

Ze zákona máte právo na vrácení peněz do 14 dní od doručení. K tomuto kroku můžete využít formulář "odstoupení od smlouvy" https://www.bezvaruce.cz/vraceni-zbozi/.

Podrobné údaje k odstoupení od Kupní smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách Zprostředkovatele prodeje, tj. portálu Bezvaruce.cz, a to v odstavci 8.

Zrušení / Vrácení / Výměna zásady

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Zprostředkovatele obchodu a služeb, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bezvaruce.cz .

Nákup Zboží

Zákazník je oprávněn objednat naskladněné Zboží na na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bezvaruce.cz  (dále jen BR) anebo objednat výrobu Zboží na zakázku. Zákazník tím souhlasí s Obchodními a reklamačními podmínkami a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce .

Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem na uzavření Kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy k takovému Zboží.

Za návrh na uzavření Kupní smlouvy ze strany Zákazníka je považováno až ujednání s Prodejcem nebo objednáním Zboží na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bezvaruce.cz .

Sjednáním Objednávky projevuje Zákazník zároveň souhlas s Obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.

Potvrzení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem ohledně konkrétního sjednaného Zboží a teprve okamžikem sjednání Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření Kupní smlouvy ke konkrétnímu Zboží.

Obsah kterékoli Kupní smlouvy je vždy dán obsahem závazné Objednávky ze strany Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v Objednávce.

Pokud si Zákazník v rámci Objednávky vybral dodání Zboží jeho odesláním na adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté, co bude dané Zboží připraveno k expedici a Objednavatel odešle Částku podle Kupní smlouvy na účet Zprostředkovatele prodeje. Při závazné Objednávce na míru je objednané Zboží dodáno ve smluveném termínu.

Realizace závazné Objednávky

K provedení závazné Objednávky je Zákazník povinen vypsat/vyplnit všechny náležitosti související s realizací zakázky a fakturačními údaji.

Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Prodejce zejména tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že (i) Objednávku nepřijímá či odmítá, (ii) objednané Zboží není možno dodat, anebo v případě, že (iii) Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky  do 20 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.

Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného Zboží (zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty potřebné pro takové vyjádření.

Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci, ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou závaznou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.

Jestliže se Zákazník nevyjádří ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.

Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.

Informace Zákazníka

S ohledem na povinnost Prodejce dle OZ poskytuje Prodejce těmito Obchodními a reklamačními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření Kupní smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.

Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena s daní a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak.

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k danému Zboží či Kupní smlouvě, dále pak poštovné, tj. cenu dopravy, není-li ujednáno jinak.

Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku, a takové náklady na své straně tedy nese Zákazník sám.

Smluvením Objednávky Zákazník může odvolatelně souhlasit s použitím adresy, e-mailu apod. k zasílání reklamních sdělení Prodejcem. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.

Množství a provedení nabízeného Zboží je vždy na dotaz o skladových možnostech.

Každá uzavřená Kupní smlouva v rámci Obchodu je dále Prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové zpřístupnění.

Kroky vedoucí k uzavření Kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito Obchodními a reklamačními podmínkami.

Kupní smlouva  je uzavírána vždy v českém jazyce.

V rámci objednávání kteréhokoli Zboží je Zákazník oprávněn do konečného odeslání Objednávky měnit obsah Objednávky či opravovat chyby učiněné v Objednávce. Dodání Zboží

Způsob dodání Zboží zvolí Zákazník výběrem z možností, které Prodejce definoval. Ve výjimečných případech se lze dohodnout, na základě písemného nebo telefonického ujednání, na jiném způsobu dodání, vždy však musí být je specifikována cena a forma dodání.

Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží zasílané ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém skladu do doby, stanovené Prodejcem, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce dle odst. 4 využije své právo odstoupit od smlouvy.

Zákazník je povinen za uskladnění uhradit Prodejci skladné ve výši 100,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.

Jestliže Zboží bude vráceno Prodejci, je Prodejce zároveň oprávněn od Kupní smlouvy bezodkladně odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok Prodejce na vynaložené náklady s odesláním Zboží ani nárok na dosud vzniklé skladné.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou určeny bezhotovostní platbou, tj. bankovním převodem ze strany Zákazníka na účet Zprostředkovatele. Provedenou platbou se rozumí připsání peněžních prostředků na účet Zprostředkovatele prodeje, "Bezvaruce.cz" (viz Obchodní podmínky Zprostředkovatele - viz ustanovení 2, 3, a 4).

Další ustanovení Obchodních a reklamačních podmínek naleznete v Obchodních podmínkách Zprostředkovatele prodeje, tj. na portálu bezvaruce.cz, a to v odstavcích:

6. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY mezi Prodávajícím a Kupujícím

7. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.